biznesmani podczas pracy

Zawody zapewniające najlepsze perspektywy na rynku pracy

Już za parę miesięcy tysiące uczniów przystąpi do matury. Zaraz po niej, czeka ich jeden z najważniejszych wyborów, który zadecyduje o ich przyszłości – wybór studiów. Warto odpowiednio wcześniej zastanowić się, jakie kompetencje i zawody są tymi najbardziej pożądanymi na naszym rodzimym rynku pracy, by po ukończeniu studiów uniknąć statusu bezrobotnego, a przy tym pracować w dobrze opłacanym zawodzie.

 

Jakich kompetencji wymagają pracodawcy?

Wśród  wielu wymogów na rynku pracy, liczy się przede wszystkim odpowiednie wyższe wykształcenie. Niezwykle ważna jest też umiejętność obsługi komputera, w szczególności konkretnych programów, na czele z pakietami biurowymi. Kolejne wymagania to znajomość języków obcych – biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim jest traktowana już jako podstawa. Przychylnym okiem pracodawca patrzy na osobę, znającą więcej, niż jeden język obcy. Pośród wielu wymaganych kompetencji, da się wyodrębnić kilka, które często powtarzają się w ofertach pracy. Są to między innymi:

  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • kreatywność,
  • lojalność,
  • odpowiedzialność,
  • zdolność pracy w multikulturowym środowisku.

Bardzo ważna jest także samoorganizacja. Odpowiednie zarządzanie czasem, praca pod presją czasu, samodyscyplina. Pracodawcom bardzo zależy na elastycznym pracowniku, a zatem chęci do nauki i stałego rozwoju, w miarę szybkie wdrożenie się do obowiązków, ale także dodatkowe kwalifikacje zawodowe, to niezwykle przydatne zalety. Dobremu pracownikowi przekwalifikowanie się nie powinno sprawiać problemu, a myślenie analityczne, czy multizadaniowość, to kolejne plusy.

Pracodawcy ogromną uwagę zwracają także na autoprezentację. Sprawność w przedstawieniu swojej osoby, począwszy od CV, to niezwykle ważna umiejętność. Jeśli nie będziesz w stanie odpowiednio siebie zaprezentować, to szanse na zdobycie pracy maleją.

 

Najlepsze kierunki studiów

Najlepiej zarabiają pracownicy specjalizujący się w naukach ścisłych. Dlatego też od jakiegoś czasu popularnością cieszą się studia informatyczne – nie bez przyczyny, kiedy specjaliści IT zarabiają najlepiej. Dotyczy to także automatyki, robotyki, elektroniki czy energetyki. Wraz z rozwojem nowych technologii, powstają miejsca pracy dla osób zajmujących się mediami. Studenci zarządzania bądź marketingu, także nie powinni mieć problemów na rynku pracy. Bardzo dobrze zarabiają osoby po studiach na uczelniach ekonomicznych. Ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, to kierunki zapewniające wysoką pensję. Studia prawnicze czy nauki inżynieryjne, to kolejne przykłady studiów, po których znajdzie się dobrze płatną pracę. Dobrym wyborem jest też zawsze medycyna.

 

Najbardziej opłacalne zawody

W listach na najlepiej płatne zawody, choć nie w czołówkach, od lat znajdują się te kojarzone prestiżem i szacunkiem: prawnik, radca prawny, lekarz. Najlepszą pensją pochwalić się mogą pracownicy branży IT. Na czele wielu różnych zestawień, jako najlepiej opłacany, króluje architekt IT. Zaraz za nim prym wiodą inne zawody związane z programowaniem, jak chociażby starszy programista JAVA, starszy programista .NET, senior developerzy czy specjalista ds. bezpieczeństwa IT. Niewiele mniej zarabiają osoby pracujące na stanowiskach związanych z finansami, takich jak analityk finansowy lub kontroler finansowy. Okazałą pensją mogą się też pochwalić osoby wykonujące zawód o nazwie key account manager. Pracownik na tym stanowisku zajmuje się kontaktami z klientami korporacyjnymi, tworzy i realizuje strategię sprzedaży, oraz przeprowadza negocjację z kontrahentami. Bardzo wysoko na listach znaleźć można także brand managerów.

Jednak wraz z zapotrzebowaniem na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, występuje też  deficyt wśród pracowników fizycznych, również tych wyuczonych. Budowlaniec, hydraulik, ale także śmieciarz czy sprzątaczka, to dobrze opłacane stanowiska. Choć niektóre z tych zawodów nie cieszą się dobrą sławą, to wiele ofert pracy dotyczy wakatów na tych właśnie stanowiskach.

 

Zawody przyszłości

Wydaje się, że w najbliższych latach niewiele się zmieni. Zawody związane z branżą IT, nadal będą cieszyć się sporą popularnością. Coraz większą sławę zdobywa coaching, można też przewidzieć wzrost zapotrzebowania na specjalistów HR.  Przyszłościowym zawodem uznać można także e-commerce managera, kiedy to już teraz obserwujemy ciągły wzrost i rozwój e-marketingu.

Choć bezrobocie w Polsce według danych statystycznych spada, perspektywa nieznalezienia pracy po, bądź jeszcze w trakcie studiów, spędza sen z powiek wielu młodym ludziom. Wybór dobrze płatnego zawodu jednak nie zastąpi radości z wykonywanej pracy. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z ofertą akademicką, aby wybrany  kierunek studiów, a później związana z nim praca, była jednocześnie dobrze opłacana, ale również dostarczała satysfakcji.

 

Katarzyna Daniel