detektyw robiący zdjęcie

Usługi detektywistyczne – praca czy pasja?

Praca jako detektyw może być nie tylko spełnieniem marzeń o byciu drugim Sherockiem Holmes, ale też bardzo ciekawym zajęciem. Dowiedz się jakie wymagania musisz spełnić, aby zostać detektywem, jak wygląda taka praca oraz jakie wykonuje się w niej usługi.

Jak zostać detektywem?

Chcą rozpocząć karierę w zawodzie detektywa nie wystarczy tylko pasja do rozwiązywania zagadek czy rozwikłania tajemniczych spraw. Aby zostać detektywem należy uzyskać odpowiednią licencję. Jej zdobycie jest o obecnie o wiele prostsze niż to miało miejsce jeszcze jakiś czas temu, bowiem od stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa deregulująca zawód detektywa.

Licencja detektywistyczna

Wcześniej należało zdać egzamin państwowy, obecnie wystarczy jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, które oferuje wiele firm detektywistycznych. Trzeba oczywiście pamiętać, że należy spełnić kilka warunków formalnych, aby ubiegać się o licencję detektywistyczną. Osoba, chcąca zostać detektywem musi mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, legitymować się co najmniej wykształceniem średnim, nie toczy się wobec niej śledztwo oraz nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie została dyscyplinarnie zwolniona z wojska, Policji, prokuratury, sądu, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu,  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, lub z urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim UE w ostatnich 5 latach, otrzymała pozytywną opinię od właściwego dla jej zamieszkania komendanta powiatowego Policji oraz posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do pracy w charakterze detektywa.

Wymagane jest również posiadanie dokumentu zaświadczającego o odbyciu wspominanego wcześniej szkolenia, gdzie kandydaci na detektywów poznają zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, a także przepisów prawnych dotyczących praw i obowiązków detektywa oraz kwestii związanych z działalnością gospodarczą w tym zawodzie. Po spełnieniu tych wszystkich warunków nie pozostaje nic innego jak tylko złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do komendanta wojewódzkiego Policji. Licencję możemy otrzymać po miesiącu od wydania decyzji o jej przyznaniu.

 

Jak wygląda praca detektywa?

Dla wszystkich, którzy wiedzę na temat pracy detektywa czerpią z amerykańskich seriali czy też polskich seriali paradokumentalnych praca detektywa może się okazać nieco… nudna. Spektakularne pościgi za przestępcami czy też podkładanie podsłuchów w czyichś mieszkaniach to działania raczej dla służb specjalnych i policji. W polskiej rzeczywistości praca detektywa to przede wszystkim usługi detektywistyczne związane z wywiadem gospodarczym czy też sprawami rodzinnymi, a czasem także kryminalnymi. Agencja detektywistyczna zbiera  informacje w tych sprawach poprzez obserwację osób, wywiady środowiskowe oraz inne, stosowane do konkretnych spraw działania.

Przykładowe usługi detektywistyczne

Zakres usług detektywistycznych zależny jest od rodzaju sprawy jaka została im zlecona. W sprawach gospodarczych może to być sprawdzenie lojalności pracownika czy też wiarygodności potencjalnego kontrahenta. Natomiast w sprawach rodzinnych bardzo często detektywi są proszeni o sprawdzenie wierności małżonka lub udowodnienia zdrady i zebranie dowodów do sprawy rozwodowej. Z kolei w sprawach kryminalnych detektywi mogą mieć za zadanie zebrać dowody na korzyść klienta w sprawie sądowej, jak również pomóc w odzyskaniu skradzionego samochodu czy też innych wartościowych rzeczy.

 

Kamil Kagan